Osvětlení

Výpočet denního, umělého a sdruženého osvětlení a návrh osvětlovacích soustav

Our OfficeMěření osvětlení

Provádíme zjišťovací měření intenzity osvětlení vnitřních i venkovních prostor včetně potvrzení dosažení navržených hodnot projektovaných osvětlovacích soustav

Dle požadavků:

• ČSN 360011–1 Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení

ČSN 360011–2 Měření osvětlení prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení

• ČSN 360011–3 Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení

ČSN 360011–4 Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

Dosažení zrakové pohody při práci

Pro provádění různých činností na pracovištích jsou pro účinné a přesné vykonávání zrakových úkolů stanoveny hodnoty, kterých musí daná osvětlovací soustava dosahovat

Zraková pohoda v domácnosti

I doma je důležité mít správně navržené osvětlení, ať už při vytvoření pracovních, efektivně osvětlených zón, nebo při návrhu večerních klidových zón pro kvalitní odpočinek

Vizualizace

Stávající i navrhovaný stav je zpracován ve 3D modelu s vizualizací intenzity osvětlení a tím usnadňuje představu a formulaci dalších požadavků na osvětlení prostor

Šetří čas i peníze

Výpočet vyřeší požadavky dané platnými normami již v projektové fázi a ušetří čas i peníze oproti nutnosti dodatečných změn nařízených v rámci místního šetření při kolaudačním řízení

Top